NRAU NAC 1296 MHz

Published: Saturday, 19 June 2021

Regler NRAU NAC 1296 MHZ // Nordisk Aktivitets Contest 2021 (NAC).

Loggprogram i N1MM VHFNAC / DXLOG= NAC V/U/SHF

Read more: NRAU NAC 1296 MHz