SD logger i NRRL tester

Published: Monday, 10 October 2016

EI5DI Paul har lagt til nye oppdateringer for SD logger som er gratis. LA6GF Guttorm har testet ut og kjørt SD logger i mange år fra LA2AB.

Du kan laste ned SD logger her og mer info får du på hjemmesiden http://www.ei5di.com/index.html

Bruksanvisning på Engelsk her

SD Logger

Hits: 1809