NRRL Telefonitest guide

Published: Thursday, 24 October 2019

Telefonitest oppsett av N1MM og cabrillo

 

 Oppsett av NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+ Contestprogram 

Telefonitesten består av de 2 filene NRRLTELE.UDC og NRRLTEL.SEC, 

Disse  kopieres inn i dokumentmapper som N1MM Logger+ benytter. 

 

Her forutsetter jeg  standard installasjon av N1MM Logger+ : 

De filene du kopierer nedskal flyttes til følgende mapper. 

NRRLTELE.UDC skal inn i  C:\Users\{UserName}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests 

NRRLTEL.SEC skal inn i C:\Users\{UserName}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles 

 

  

Utskrift av cabrillo og excel ark, er ikke lovPrøv å sett deg inn i loggoppsettJ Det finnes guide   

 

N1MM logger oppsett  Norsk her 

 

 

 

 1. Start N1MM Logger+. 

 

 1. Velg File/ Open Database og velg ønsket database som er ditt kallesingal 

 

Eller om du har helt ny “installasjon 

 1. Velg  da File/New Database for å lage ny med ditt kallesignal 

 1. Lag ny logg med -> Velg File/New Log In Database ham.s3db eller LA1XXX.s3db og velg NRRLTELEFO 

 1. Skriv inn 001 PN ( PN er bildistrikt) 

 1. Operator: Kallesignal). 

 1. SOAPBOX: Skriv inn “Klasse D” for over 100 Watt. 

 1. Trykk OK 

N1MM logger tar for seg alle perioder og backup hele tiden. 

 

 

Etter contest,  trykker du  Generate Cabrillo File, og velger EDIT eller mail. 

 du kan kopiere denne over I epost eller sende direkte til contest komité 

 

Huskeliste for logginnsending ! 

  

 1. 1. ikke rediger cabrillo i fila 

 1. 2. Skriv Kallesignal og klasse i epost overskrift 

 1. 3. sendloggen til Telefonitest(a)nrrlcontest.no  

Hits: 864