Importere NRRLTELE.SEC i NRRL Telefonitest

Published: Monday, 10 October 2016

Importere NRRLTELE.SEC for å se kjørte multiplayere i N1MM LOGGER

 

Gå inn på FILE OPEN LOGG

 

Så velg «Import Section List», finn NRRLTELE.sec 

 

Hits: 2205