N1MM + Logger nettverk oppsett

Published: Sunday, 23 October 2016

N1MM + Nettverk status vindu

Nettverk status vinduet er helt nytt i N1MM logger+. Alle funksjoner og behov er flyttet til dette vinduet. Hovedregelen er at det kommer beskjed i Info vinduet. Nettverket er forenklet og settes opp automatisk. Så lenge alle kjører samme versjon av N1MM logger og samme contest i Multi operatør klassen.

 

Du kan åpne dette vinduet med å gå på Windows og så velge Networked Computer Mode.

 

Her kan du se følgende informasjon

 

N1MM WIKI Multiple Computer http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Multiple+Computer+Contesting 

N1MM WIKI Network http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Network+Status+Window 

Hits: 2214