N1MM + Multicomputer og Multi-op contesting

Published: Friday, 12 August 2016
N1MM + Multicomputer og Multi-op contesting

Det er nye forandringer i N1MM + iforhold til N1MM Classic.

Du trenger ikke lenger å skrive datamaskin navnet eller IP adressene når man kobler på et tradisjonelt LAN. Når nettverket er skrudd på, så oppdager N1MM logger+ andre maskiner på samme subnettet og som kjører samme versjon av N1MM Logger +, og kobler disse automatisk til. Du får opp varsel hvis det er feil eller andre unøyaktige detaljer på en enhet.

 

Samtidig så har du også fått Network Status Vinduet, som er omtalt i en egen post.

Nøkkelunksjoner er :

  • Bruk av standard nettverkskort- og trådløse enheter.
  • Punkt til punkt eller broadcast "TALK" Samtale muligheter mellom stasjoner på nettverket.
  • Autmatisk tidssynkroniering ( ikke-master stasjoner må kjøres som "RUN as Administrator / Kjøre som Administrator" Hvordan Kjøre administrator? les mer
  • Sende "Pass Frekvenser" som vist hos alle stasjonene
  • DX spots blir distrubiert fra Master til alle stasjonene på nettverket
  • Kommando for Spotting kan bli sendt fra hvilken som helst stasjon på nettverket..
  • Utvidet feil søkning og diagnose
  • Auto resynkronisering når en stasjon kommer på nettverket igjen.

Det finnes også Software lockout for multi operatør.

Enkle funksjoner som MULTI OP eller MULTI radioer og mange datamaskiner

Du kan lese mer om dette i PDF av innholdet fra N1MM + brukermanual her

 

Eller gå direkte til N1MM + hjemmeside guide

Hits: 2053