Bruk av stemmekeyer DVK i DXlog

Published: Wednesday, 12 April 2017

Bruk av stemmekeyer DVK i Dxlog på SSB.

Aktivere SSB lyd fra Dxlog med microham produkter

1.       Deaktiver lydkort under «Alternativer > konfigurere grensesnitt» av port konfigurasjon.

2.       Her står det oppført «stemme keyer» Aktiver lydkort skal ikke være krysset av.

3.       «Alternativer > MK2/MK2R, u2R. konfigurasjon

4.       Aktiver DVK integrert i microHAM enheten.

5.       Åpne SSB Bargraf på Windows > SSB Bargraf.

 

Nå kan man spille av og ta opp filer direkte på microham enheten eller fra loggprogrammet med Shift-F1 til F7.

 

Mikrofonen må være tilkoblet microham enhet, og ikke til PCn.

 

Skulle man ønske å benytte DVK i Dxlog, så må man aktivere lydkort for stemmekeyer og riktig routing av lydkort.

 

 

Hits: 1699