NRRL Vintertest Regler

Published: Saturday, 30 July 2016

NRRL Vintertest Regler

NRRL VINTERTEST 2021

 

1. Formål: 

Testens formål er å samle norske radioamatører til konkurranse, for derved å bedre operatørferdighet og fremme kameratskap mellom radioamatørene i Norge.

2. Deltagelse: Testen er åpen for alle radioamatører som oppholder seg på norsk territorium. Stasjoner defineres som LA-LB-LC-LJ-LM-LN, JW og JX.

 

3. Testperioder:

Testen avholdes den andre lørdag i mars og påfølgende søndag.

Periode 1

Lørdag kl 13.00 - 14.30 UTC - CW  14:00-15:30 NT

Lørdag kl 15.00 - 16.30 UTC - SSB  16:00-17:30 NT

Periode 2

Søndag kl 07.00 - 08.30 UTC - SSB  08.00 - 09:30 NT

Søndag kl 09.00 - 10.30 UTC - CW 10:00 - 11:30 NT

Periode 3

Søndag kl 13.00 - 14.30 UTC - CW 14:00 - 15:30 NT

Søndag kl 15.00 - 16.30 UTC - SSB 16:00 - 17:30 NT

 

 1. Klasser:  Det konkurreres i følgende klasser i både CW og SSB:

Klasse A:         Enkeltoperatør, SOAB LP, utgangseffekt opp til 100 W.

Klasse B:          Enkeltoperatør, SOAB QRP, utgangseffekt opp til 5 W.

Klasse C:         Multioperatør, Multi TWO, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse D:         Enkeltoperatør, SOAB HP, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse E:          SWL.

Klasse F:          Enkeltoperatør Ekspert, SOE, SO2R, utgangseffekt opp til 1000 W.

 

4.1 Mixed Klasse:

Alle stasjoner som konkurrerer på både CW og SSB de kvalifiserer automatisk for deltagelse i Mixed Klasse.

 

 4.2 Assistanse

Klasse A, B og D:

 • Enkeltoperatører må bare benytte en sender

- Må ikke motta noen form for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

 

4.3 Enkeltoperatør Ekspert, SOE

-  SOE, "Enkeltoperatører ekspert" kan benytte en stasjon på både 80 og 40m samtidig, altså SO2R (Single operatør 2 Radio). 

 

4.4 Klasse C /Multi TWO

 • I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, såkalt Multi TWO

- Det må ikke sendes ut flere signaler samtidig på hvert bånd, men det er lov med KUN et signal per bånd.

- Det er tillatt å kjøre to stasjoner på samme bånd i MULTI TWO, det vil si en stasjon på 80m og en stasjon på 40m.

- Hver stasjon kan ha antenner plassert fysisk innenfor 500 meter radius.

- COVID 19, det skal ta hensyn til smittevern og god avstand. Benytte gjerne eget headset og tastatur.

- Det er tillatt å benytte «to» forskjellige lokasjoner/rom/QTH grunnet Covid 19. DVS. 80m og 40m kan plasseres på to forskjellige QTH.

 

4.4.1 MULTI TWO / Inband

- Det er også i tillegg tillat med såkalt inband stasjon på hvert av de TO båndene 80m og 40m.

Dette vil da kalles: 

- RUN stasjon som kaller CQ

 - Multi stasjon kan kun svare stasjoner som anroper CQ, og har ikke lov til å kalle CQ. Det vil da totalt være 4 (fire) stasjoner aktive.

 

4.4.2 Blokkeringsanordning

1.Dersom man ønsker å benytte seg inband stasjoner i MULTI TWO, så må man ha mekanisk blokkering av PTT som kommer fra fotpedal eller morse signalet.

 1. Dette betyr at man KUNsender et signal på båndet, og betyr at man har HARDWARE/Mekanisk eller SOFTWARE blokkering.

Mekanisk blokkering kan være at fotpedal for hver radio blir blokkert via et rele, arduino kontroller osv. Hvis den andre fotpedalen er aktivert, så blokkeres den andre fra å sende ut på lufta.

 

Software blokkering er vanlig i DXLOG, N1MM etc. via nettverk i Multi OP.

 

Dette er på PTT signal/fotpedal systemet, nettopp for å forhindre at to stasjoner sender samtidig på samme bånd.

 

4.4.3 Definisjon av RUN/MULT

- RUN = Den som kaller CQ

- MULT= den som plukker nye multiplayere og svarer andre sitt CQ hvis dette er en ny multiplayer!

 

4.4.4 Nummerserie

 • Hvis det benyttes mer enn en sender skal det føres separat logg med egen nummerserie for hvert band,

 men det er lov å ha felles logg for 80m og 40m hvis man kjører logging via nettverk.

 

4.4.5 Antall operatører

 • Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C, men minimum 2 personer.
  • Klubbstasjoner

Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

 

4.6          Handikap

 • Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til loggføring og skrivehjelp under konkurransen. Noter i loggen hvem som bistod operatøren.

 

4.6 QTH

- Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

- Kjøring via remote er tillatt, og da skal det benyttes fysiske QTH for der hvor antenne og radio befinner seg. Så om du bor i JO59, men stasjonen er i JP51. Så er JP51 riktig rapport.

 1. Frekvenser: 

80 m:   3510 - 3560 kHz (CW)

80 m:   3600 - 3650 kHz (SSB)

80 m:   3700 - 3770 kHz (SSB)

40 m:    7010 - 7060 kHz (CW)

40 m:    7060 - 7100 kHz (SSB)
40 m:    7130 - 7200 kHz (SSB)

 

 1. Testmelding:

Det utveksles meldinger sammensatt av signalrapport og tresifret serienummer etterfulgt av 4 første bokstaver i lokator, lokator er betegnelsen for den storruten det opereres fra.

Serienummer skal alltid begynne på 001, og det skal være egne nummerserier for CW og SSB. Serienumrene fortsetter fortløpende ved skifte av bånd og/eller periode. F.eks. SSB: 59 001 JP50 eller CW: 599 001 JO59

Klubbstasjoner kan operere som Multi-TWO, altså kjøre løpende felles nummerserie for både 80 og 40 meter per konkurranse. Det vil si egen logg for hver modulasjonsart.

I logging via nettverk så kan nummerserver benyttes.

 

 1. QSO-poeng:

Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

1 poeng for korrekt rapport

1 poeng for kallesignal

 

Det trekkes 1 poeng for feil sendt/mottatt melding, og det gis 0 poeng dersom feil kallesignal er ført i loggen.

For QSO med en stasjon som ikke har sendt inn logg, så gis 1 poeng forutsatt at kallesignalet finnes i minst 3 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon.

Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode, både på CW og SSB vil gi 6 QSO med samme stasjon. Cross-band og cross-mode kontakter godkjennes ikke.

 

 1. Multiplikator:

Første godkjente QSO med hver storrute, unntatt egen, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator.  Eksempel på storrute er  JP50, JO59 osv.

 

 1. Sluttsum:

CW og SSB beregnes hver for seg. Summen av QSO-poeng multipliseres med summen av multiplikatorer for hver mode og gir sluttsum på hver mode. Sammenlagt CW og SSB gir deltagelse i MIXED Klassen.

 

 1. Logger:

Det aksepteres kun elektronisk cabrillo logg, det skal være egen logg for CW og SSB siden disse er forskjellige contester. Men sammenlagt gis det deltagelse i Mixed.

 

Logger for CW sendes til cw-vintertest(a)nrrlcontest.no

Logger for SSB sendes til ssb-vintertest(a)nrrlcontest.no

Eksempel på cabrillo logg skal inneholde kolonner med følgende info:

 

Loggnavn i cabrillo: LA5FBA_CW.log eller LA5FBA.SSB.log

 

START-OF-LOG: 2.0

ARRL-SECTION: DX

CALLSIGN: LA5FBA

CLUB:  

CONTEST: NRRLVINTER

CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB

CLAIMED-SCORE: 48

OPERATORS: LA5FBA

NAME: John Harris nilsen

ADDRESS: Kroklia4

ADDRESS: 3077 SANDE i Vestfold,  N-3077

ADDRESS: NORWAY

CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6076.0

QSO:  3710 PH 2017-03-11 1503 LA5FBA        59  001    JO59  LM80REX       59  004  JO29    

QSO:  3700 PH 2017-03-11 1505 LA5FBA        59  002    JO59  LB7Q              59  020  JP50    

QSO:  3707 PH 2017-03-11 1506 LA5FBA        59  003    JO59  LA2G             59  013  JP50    

QSO:  3626 PH 2017-03-11 1511 LA5FBA        59  004    JO59  LA4ESA         59  006  JO59    

QSO:  3621 PH 2017-03-11 1513 LA5FBA        59  005    JO59  LA1LO           59  006  JO49    

QSO:  3617 PH 2017-03-11 1515 LA5FBA        59  006    JO59  LA5FGA        59  004  JO58    

END-OF-LOG:

 

Loggen skal være en elektronisk logg i tekstformat cabrillo.

Loggen skal også inneholde info om:

Navn, Postadresse, Kallesignal, Klasse, Poengsum, og gjerne en kort beskrivelse av benyttet utstyr samt noen kommentarer til testen.

Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

Deltagere i klasse C må også føre på kallesignal for alle operatørene.

 

 1. SWL

For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL'ens egen rapport og stasjonen som ble kjørt. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert ny storrute per bånd per periode.

 

 1. Erklæring:

Elektronisk logg regnes automatisk som signert ved innsending via E-post.

 

 1. Adresse:

Logger sendes til NRRL HF Contest Manager:

Stein Roar Brobakken, LB3RE

Kun Elektroniske via epost: vintertest(a)nrrlcontest.no eller

Logger for CW sendes til cw-vintertest(a)nrrlcontest.no

Logger for SSB sendes til ssb-vintertest(a)nrrlcontest.no

 

Papir logger sendes til NRRL sitt kontor:

Norsk Radio Relæ Liga v/ HF Contest Manager 

Postboks 20 Haugenstua

 

0915 Oslo

MERK: NRRL VINTERTEST

 

 1. Frist:

E-post datert senest 15 dager etter testens slutt.

 

 1. Premiering:

Høyest scorende deltaker i hver klasse sammenlagt tildeles plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i

klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene for hver mode dersom rimelig score er oppnådd.

 

 1. Diskvalifikasjon: Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av for høy effekt), usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.

 

Hits: 11087