Telefonitesten 2011

Published: Saturday, 21 October 2017

Telefonitesten 2011

 

KOMMENTARER

 

Antall deltagere (fjorårets tall i parentes):                             

Klasse A:              30         (19)

Klasse B:                8          (5)

Klasse C:                8          (9)

Klasse D:                4          (4)

Sjekklogg:               6         (11)

Manglende logg:   11          (8)

SUM:                     67         (56)

 

Antall deltagere i Telefonitesten har variert ganske mye opp og ned de siste åra. Det kan skyldes forholdene eller andre ukjente faktorer, men 2011 ble en av de beste testene på lang tid med tanke på propagasjoner, og det gjenspeiler seg i resultatlisten med høyt deltakerantall og mange QSO-er pr logg. Vi registrerte 67 deltagere totalt mot 56 året før, og hele 17 deltakere hadde kjørt over 200 QSO-er hver. Det skyltes nok de ekstremt gode forholdene på 40m, og mange hadde kjørt flere kontakter på 40m enn på 80m.

 

X-sjekk

Loggene blir stadig bedre, det er tydelig at det blir flere som har tilgang til datamaskin, og behersker loggprogram, tekstbehandling eller regneark. Testkomiteen setter stor pris på at deltakerne bestreber seg på å levere logger som er enkle å behandle videre.

Av de 56 loggene som er kontrollert, ble 39 oppgitt å være Cabrillo. Noen av disse var ikke generert av et loggprogram, men bar tydelig preg av å være "hjemmesnekra". De andre 14 elektroniske loggene var også av bra kvalitet. Bare 3 logger kom inn på papir. Disse måtte skrives inn på nytt av testkomiteen for å kunne brukes i kontrolleringen.

Cabrillo-loggene oppgir at de er laget av: SD by EI5DI (15), N1MM Logger (14), Homemade by LA4YW (4), Contestlogger by LA4CQ (1), KissLogg (c) LA3FY (1), LA5FH-Contesting (1), WinLog32 (1). En Cabrillo er oppgitt laget i Excel, og en har ikke oppgitt noe. De andre elektroniske loggene (som ikke var Cabrillo), var hovedsaklig blitt laget vha tekst­behandling eller regneark.

 

Feil

I alle tester går ting ofte veldig fort og galt, og foruten de signaturer som går igjen i lista, var det mange varianter av signaturer som nok skyltes feiltasting. Vi kan nevne: IA9DFA, JA9DFA, L9BM, LA09TV, LALA9BM,. LALA9DFA, LA4YWV, LM40Y, LM9L, LM9L40, LM9L409Y, LM9L49Y etc, bare for å nevne noen, - listen er lang.

Det var meget prisverdig at LA9L påtok seg å kjøre med spesialsignaturen LM9L40Y i testen. Det må ha vært et sant slit da mange gikk aldeles i surr i bokstaver og tall, hi, men mange fikk sjansen til å få dem i loggen i det minste. Et veldig artig innslag var det.

Det ble kjørt i alt 7658 kontakter i testen, hvorav 4,2% inneholdt feil i signatur eller melding. Det var i alt 25 feil på RST, 218 hadde feil i serienummer og 93 i øvrig melding/distrikt, og det var i alt 32 duper.

Kun en logg var helt uten feil, men den var derimot svært liten.

 

En hjertelig takk går til LA5FH for alt arbeidet med x-sjekk av loggene, samt til alle som deltok i testen.

Vel møtt igjen i 2012!

 

De LA5FH &  LA4YW

 

 

RESULTAT

NRRL Telefonitest 2011

 

 

                                                              Etter sjekking                                     Før sjekking

    #      Call               Distr         QSO     Pts     Mlt      Score               QSO     Pts     Mlt      Score     

 

Klasse A

    1      LA1TV          KT             240    466    155    72 230                 242    484    157    75 988

    2      LA9DFA        HJ              231    451    156    70 356                 234    468    156    73 008

    3      LA9BM          KB             230    450    154    69 300                 232    464    156    72 384

    4      LA4YW         VD             229    443    149    66 007                 230    460    149    68 540

    5      LA0FA          CC             209    414    150    62 100                 209    418    150    62 700

    6      LA1YPA        XA             216    410    148    60 680                 216    432    147    63 504

    7      LA7AK          RZ             213    418    143    59 774                 217    434    147    63 798

    8      LA4CQ         TL              205    402    146    58 692                 205    410    147    60 270

    9      LA7VK          CV             205    398    142    56 516                 206    412    142    58 504

  10      LA1QDA       SN             192    377    139    52 403                 192    384    139    53 376

  11      LA5FH          LS              184    365    131    47 815                 184    368    131    48 208

  12      LA2DS          CV             185    359    129    46 311                 185    370    128    47 360

  13      LA6PBA        LH             195    374    123    46 002                 199    398    124    49 352

  14      LA1EK          HS             163    312    124    38 688                 164    328    125    41 000

  15      LA6DW         UC             148    282    110    31 020                 148    296    116    34 336

  16      LA1DSA        HJ              139    276    105    28 980                 140    280    104    29 120

  17      LA3FY          LH             134    254    101    25 654                 138    276    106    29 256

  18      LA6GX          ZF              136    245      98    24 010                 138    276      96    26 496

  19      LA4EJ           YK             123    242      95    22 990                 126    252      98    24 696

  20      LB2UD          XN             119    228      89    20 292                 123    246      90    22 140

  21      LA2MRA       HJ              113    214      87    18 618                 114    228      87    19 836

  22      LA2NTA        BL                88    174      63    10 962                   93    186      66    12 276

  23      LA3VEA        CV               85    164      64    10 496                   85    170      65    11 050

  24      LA4NL          YZ               73    139      57      7 923                   73    146      58      8 468

  25      LA2WRA      UR               66    129      54      6 966                   66    132      55      7 260

  26      LA8UJA        PX               48      88      42      3 696                   48      96      41      3 936

  27      LA2IMA         LH               36      70      26      1 820                   37      74      27      1 998

  28      LA9GY          XN               27      53      19      1 007                   28      56      19      1 064

  29      LA1DRA       FS               23      46      20         920                   23      46      20         920

  30      LA1GSA       HS               18      34      16         544                   18      36      15         540

 

Klasse B

    1      LA1TPA        PA             181    357    124    44 268                 181    362    124    44 888

    2      LA9TY          PN             176    343    124    42 532                 178    356    125    44 500

    3      LA3RLA        XN             110    216      87    18 792                 110    220      87    19 140

    4      LA4VRA        DA             102    198      65    12 870                 105    210      65    13 650

    5      LA4AAA        VT               82    153      65      9 945                   83    166      66    10 956

    6      LA7TIA         HJ                92    159      62      9 858                   93    186      64    11 904

    7      LB6YD          DA               27      48      22      1 056                   28      56      24      1 344

    8      LA3JPA        VD                 8      14        3           42                     8      16        3           48

 

Klasse C

    1      LA8G            VD             281    529    165    87 285                 282    564    166    93 624

    2      LA2T             VD             258    483    158    76 314                 264    528    159    83 952

    3      LA1LO          PA             230    423    146    61 758                 234    468    151    70 668

    4      LA2AB          BL              207    401    148    59 348                 209    418    148    61 864

    5      LA3BKT        YZ             208    391    137    53 567                 209    418    139    58 102

    6      LA1K             VD             210    392    134    52 528                 214    428    138    59 064

    7      LA3F             BC             190    355    119    42 245                 193    386    123    47 478

    8      LM9L40Y      CC             133    255    101    25 755                 134    268    102    27 336

 

Klasse D

    1      LB9RE          UX             225    426    153    65 178                 227    454    151    68 554

    2      LA4JGA        JU              226    438    143    62 634                 226    452    144    65 088

    3      LA1BNA        ND             193    379    131    49 649                 193    386    131    50 566

    4      LA8XU          PN             170    326    114    37 164                 171    342    114    38 988

 

Klasse E

I tillegg kom det inn en SWL-logg som vi dessverre ikke kunne godkjenne da det var en ren kopi av en klubbstasjons logg, redigert som en SWL-logg.  Også feil i mottatte meldinger var tatt med. For å kunne godkjenne en SWL-logg, må operatøren selv ha lyttet seg til all informasjon i QSO-ene “på lufta” og ikke som bisitter i en “shack”, - dessverre får vi nesten si, ettersom vi svært gjerne skulle hatt en deltager med også i denne klassen!

 

Sjekklogg:

LA1AEA, LA1UI, LA5UF, LA5VSA, LA6ROA, LB1OF.

 

Manglende logg:

LA1DP (17), LA1MFA (5), LA1QFA (12), LA2US (5), LA7USA (19), LA9IS (15), LA9IY (8), LA9NSA (22), LA9VK (18), LB7FA (16).

 

For sent innkommet logg:

LA4GHA (15).

 

Operatører:

LA1K:          LA4RSA, LA5ZKA, LA6MSA, LA7XNA, LA9ARA, LA9YSA.

LA1LO:        LA1LO.

LA2AB:        LA6GF.

LA2T:          LA1UW, LA3WAA, LA4RT.

LA3BKT:      LA2GRA, LA9XH.

LA3F:          LA4YNA, LA7EU, LB1TE.

LA8G:          LA1BFA, LA7VRA.

LM9L40Y:    LA2XNA.

 

 

 

NRRL Telefonitest 2011

5 beste i hver klasse  

 

Resultat splittet etter QSO/poeng/multer per band i hver periode

 

                                    1. periode                      2. periode                      3. periode                                Totalt

                                   80m     40m                   80m     40m                   80m     40m                         80m     40m

Klasse A:

LA1TV                39-75-24     37-73-27    42-81-27     40-76-25    45-85-27     39-76-25      126-241-78     116-225-77

LA9DFA              45-84-28     31-62-24    45-84-27     35-70-24    43-82-28     35-69-25      133-250-83     101-201-73

LA9BM               41-80-25     33-64-25    39-73-28     38-72-24    41-81-27     40-80-25      121-234-80     111-216-74

LA4YW               39-73-24     29-58-22    40-78-25     41-80-28    38-72-24     43-82-26      117-223-73     113-220-76

LA0FA                39-78-25     32-63-26    30-60-23     35-69-25    40-78-27     33-66-24      109-216-75     100-198-75

 

Klasse B:

LA1TPA              29-58-20     22-44-17    32-63-21     33-65-22    37-71-23     28-56-21        98-192-64     83-165-60

LA9TY                25-47-20     27-53-21    32-63-22     35-68-21    26-49-18     33-63-22        83-159-60     95-184-64

LA3RLA                12-23-8     20-39-17    20-39-14     18-35-17    22-44-16     18-36-15        54-106-38     56-110-49

LA4VRA             37-72-23     0-0-0          26-52-20     0-0-0          40-74-22     0-0-0            103-198-65     0-0-0

LA4AAA              23-40-19     5-10-4        20-38-15     8-15-7        20-38-16     6-12-4            63-116-50     19-37-15

 

Klasse C:

LA8G                  51-95-29     44-85-27    47-90-29     42-77-25    49-91-28     49-91-27      147-276-86     135-253-79

LA2T                  48-89-29     39-72-26    39-74-25     41-76-24    48-88-28     45-84-26      135-251-82     125-232-76

LA1LO                40-71-25     36-66-25    39-73-23     37-68-23    42-73-24     39-72-26      121-217-72     112-206-74

LA2AB                38-72-24     32-63-26    37-68-25     35-68-25    35-67-24     32-63-24      110-207-73     99-194-75

LA3BKT              40-70-24     34-65-24    35-67-23     31-61-21    37-70-24     32-58-21      112-207-71     97-184-66

 

Klasse D:

LB9RE                35-67-25     34-61-24    40-76-27     36-70-24    43-79-27     38-73-26      118-222-79     108-204-74

LA4JGA              45-89-26     32-62-23    30-59-20     39-73-23    42-80-26     38-75-25      117-228-72     109-210-71

LA1BNA             35-69-23     26-52-19    21-41-16     39-76-24    37-72-25     35-69-24        93-182-64     100-197-67

LA8XU                28-50-16     18-35-15    32-64-24     33-63-21    27-51-18     32-63-20        87-165-58     83-161-56

 

 

KOMMENTARER fra deltagerne:

 

LA0FA: Yeasu FT DX 5000, max.100Watt, 2x19,5m dipol for 80m og rotary dipole for 40m. Gode forhold også til Nord, veldig hyggelig å treffe så mange kjente. Jeg gleder meg til Fylkestesten.

 

LA1AEA: Denne gangen var det kjempegode forhold, og med ny hjemmelaget Windom-antenne endte jeg opp med 69 kontakter i loggen. Det virket som tidsperiodene også passet bra med kondisjonene denne gangen. Idet QRMen fra Europa og Russland begynte å ta overhånd på 40m, kunne jeg skifte til 80m og da virket det som om det båndet også våknet til liv. Morsom test!

 

LA1DSA: En kjempeartig test med gode forhold. Brukte remote oppsettet mitt i Nord-Odal, fikk meget gode rapporter og alt fungerte helt perfekt med Kenwood TS-480SAT, 78 meter lang Windom antenne og RemoteRig boksene fra Sverige. Gleder meg allerede til neste norske test.

 

LA1EK: Det var en hyggelig test, preget av gode radioforhold og god oppslutning av mange hyggelige personer.

 

LA1K: Takk for en fin test, vi høres igjen til neste år!

 

LA1TPA: Flotte kondisjoner og mange dyktige operatører! Dette var gøy!

 

LA1TV: Artig å være med i Telefonitesten igjen ! Fint var det å høre at 40m var så bra denne gangen. Kjørte med en extended double zepp 2x51m for 80m, men som jeg oxo tuner på 40m. I tillegg hadde jeg denne gangen mulighet til å velge en full size 1/4 bølge vertikal for 80m, noe som kom godt med for qso med gutta nordover.

 

LA1UI: Deltok bare i siste periode denne gang. SD is a well sutable program for this contest

 

LA1YPA: Takk for Telefonitest i 2011, virker som flere har fattet interesse for de norske testene. Gode forhold på både 40 og 80m. QSL vil bli sendt til alle kontakter via Ligaen. 73 og på gjenhør neste år.

 

LA2AB: Det syntes å være gode forhold i alle perioder. Det var heller ikke plagsomt mye QRM fra utlandet. Var svært trivelig å operere, til tross for at operatør LA6GF har hørselsproblemer.

 

LA2MRA: Jeg har under testen vært på mitt hytte-QTH på Austmarka men sender testloggen fra mitt hjem i Sverige.              

 

LA2WRA: Det ble bare en og en halv periode på meg denne gang, men det var gode conds og moro allikevel.

 

LA3BKT: Bjarkøy Contest Club / Bjarkøy Kommune Troms! Flott test og gode forhold. Både 80 og 40 var brukbare. Sammenlignet med telefonitesten 2010 var antallet kontakter nesten 40 % høyere.

Håper på bedre deltakelse fra Nord-Norge. Hvor blir det av Alta, Tromsø, Harstad og Bodø – med distriktene omkring?

I år som i fjor – LA2GRA Trond og LA9XH Øyvind. Alle medlemmene deltok!

 

LA3F: Det ble brå-bestemt at vi skulle være med på telefonitesten i år og resultatet er vel deretter hi. Det blir nokk ikke vi som tar pokalen i år (vi gjorde det sist vi var med hi).

Antenne masta var nede for montering av noe winlink greier, men vi fikk den da opp igjen 5 min før start. Vi har beam for 40m der.

Neste problem var at ingen hadde tenkt på at riggen ikke var åpnet for den nye delen av 40m ( IC756 PRO) ,og det var jo der alle var. Veldig frustrerende og høre alle di streke signalene uten TX. Tapte sikkert 50 qsoer på det. To perioder med 100Khz på 40m.

Vi fikk byttet tll en IC7000 i siste periode hi. Den virket i alle fall på hele 40m.

Men vi skal få fikset det til neste år (tror vi). Moro var det i alle fall. Takk til alle som var med.

 

LA3FY: Følgende utstyr ble brukt under testen: ICOM IC-7000 tranceiver LDG automatisk antennetuner, hjemmelaget 40m dipol, FD-4 og en hjemmelaget 3-bånds vertikal for 40m, 60m og 80m plassert over saltvann.

 

LA3JPA: Benyttet utstyr er en Yaesu FT-817 og en MFJ 1899T multibånds-vertikal montert på en kameratripod med et tilpasset feste. Satt på loftet i leiligheten og kjørte riggen fra LiPo-batterier. Loggingen ble gjort under særdeles dårlige forhold da lyset var gått på loftet, men jeg forsøkte mitt beste på å holde lommelykt, monofon og penn på en gang… ;)

Jeg deltok bare i en liten del av testen, og mest kun for "å ha vært med". Det var overraskende godt med aktivitet og jeg fikk kjørt et par stasjoner, selv om sparsommelige 5 watt og innendørs antenneplassering var langt fra optimalt. Takk for en godt arrangert test!

 

 

LA3RLA: Ville gjerne ha med flere på årets telefonitest så QTH ble Torpet camping i Hegra. Grei og rimelig hytte, høye trær for antenner, ingen støy og ikke minst XN som knapt har andre deltakere. LA3RLA: Jeg hadde hatt noen fine dager oppe i Nevra, bare sol og minus 7 om natta. Våknet med at det begynte å regne og det ble en rimelig utrivelig snegletur med piggfritt på fersk blankholke nedover bakkene til Stjørdal. Merkelig at det alltid skal regne når det er tester :) Kom da omsider frem til Torpet litt utpå ettermiddagen, men regnet fortsatte desverre utover kvelden.

Ikke lenge etter dukket LB2UD, Per Torbjørn, opp og det var klart for å rigge opp antenner. Jeg hadde planlagt QRP så det ble som vanlig 160m Carolina Windom over den høyeste bjørka i ca 15 meters høyde. Vi hadde litt problemer med mye greiner og for lette lodd under CQWW, nå brukte vi 500 grams blysøkke og det kom både over tretoppene og pløyde seg gjennom greiner uten problemer. Det tok ikke lange stunden å få opp trekktau denne gangen.

Vi lurte litt på å lage en Carolina for 80m i tilleg til vertikal. LA7TMA hadde vært innom på CQWW og stortrivdes med å kjøre test, det var første gang han var på lufta med HF, desverre ble han forhindret denne gangen og måtte stå over. Da ble det til at vi nøyde oss med en 23 meter lang L-antenne, CG-3000 autotuner, med hyttetaket og endel radialer som jordplan. Radioene var Kenwood TS-570D og TS-480HX.

Var litt spent på hvordan det ville gå med 2 radioer i drift på samme bånd og antenner i knapt 20m avstand. Det var gode forhold på 40m så for det meste lå vi en på 40m og en på 80m. Litt støy hadde jeg fra LB2UD med sine 100W, men med attenatoren inne så var det ikke stort støy å høre lenger. Mulig jeg gikk glipp av noen svake, men de hadde jeg neppe nådd med QRP allikevel. Begge på samme bånd gikk forbausende bra, vi kjørte QSO i 3kHz avstand et par ganger uten særlig problemer. En annen vri var å kjøre CQ i takt på samme bånd for å ha maks følsomhet mens vi lyttet. Synd vi ble bare to, det kunne vært moro å prøvd med tre på samme bånd.

Jeg skulle nok gjerne kjørt flere omganger med CQ, men tålmodigheten min på CQ er ikke mange minuttene uten svar, det ble stort sett å lete og plukke stasjoner. Noen sier livet er for kort til QRP, tror heller de bør skaffe seg bedre antenner jeg. Det var ganske få jeg ikke fikk svar fra med mine 5W, som oftest gikk det på første forsøk.

Jeg hadde større problemer meg å få tak i signaturen på noen overstyrte papagøyebrukere, en klarte ingen av oss å tyde signaturen på, å svare på CQ med QRZ burde vel være unødvendig. Når det hagler med kontakter hos andre og en selv ikke får svar på lang tid så kanskje det burde ringe en liten bjelle :) Ellers så lurer jeg litt på hvorfor det er så få som bruker nedre del av båndene, på 40m er jo endel som ikke kan gå over 7100. Av 110 QSO var bare 7 på nedre del av båndet.

Vi er ute for å ha det moro med radio og ikke for å vinne, synes de norske testene er roligere både i tempo og plass mellom stasjonene og en kan slå av en liten prat med enkelte. Med 110 QSO og 87 multer spredd over det meste av landet så jeg er godt fornøyd med resultatet, det blir nok QRP for min del på de neste testene også. Men det er en stor mulighet for at Carolinaen blir 150m lang neste gang, det er god plass ute i naturen.

Takk for en trivelig test.

 

LA3VEA: Tidvis lokal støy i 40dB over S9 gjorde ting vanskelig Første gang brukt SD som logg-program, så det kan ha sneket seg inn feil her. Operert fra JP50SF

 

LA4CQ: RIG: Som alltid ein triveleg test. Denne gongen var det eit stort pluss at conds på 40m var så bra. Trur aldri før eg har opplevd at dette var beste bandet i alle periodar. Eg trur heller aldri eg har hatt så mange kontaktar i ein Telefonitest, men mottatte nummer tyder på at det var slik for mange andre også. Blir interessant å sjå sluttresultata. Kenwood TS-690S PWR: 100 W ANT: 120m LW.

 

LA4EJ: Lenge siden det har vært så gode forhold!

 

LA4NL: Med et støynivå på S9+ inne i Harstad by, 100 watt og en vertikal på garasjetaket, ja da blir det å slite for å få kontakt. Kjørte stort sett de jeg kunne høre,

men trist at det er så få fra N-Norge som deltar i testen.

 

LA4VRA: Dette ble en fin test kjørte her med QRP byggesettradio for bare 80m, artig at det ble så mange qso i loggen :-) Gode forhold selv med enkelt utstyr, deltok kun på 80m pga monoband 5w sender.

 

LA4YW: Kjempeartig med så fine conds igjen, her var 40m helt topp i år! Klarte å dra meg ut av dyna i morgenperioden også, - slett ikke verst :) Takk til alle som var med, og det var moro å se så mange nye signaturer i loggen! 

 

LA4AAA: Det virket som det var gode forhold, men fortsatt svært få som bruker noen minutter på lytting/calling nedenfor 7,1MHz.

 

LA5UF: Kom i gang alt for sent, men gøy så lenge det varte.

 

LA6DW: QSO med serienr. 35 ble ved en feiltakelse hoppet over.

 

LA6GX: Det var fine conds spesielt p 40m der de fleste qso ble

 

LA6PBA: Utstyr: IC-756 PROIII, 100W, SM-20 mikrofon Van Gordon dobbelt zepp-antenne

 

LA7AK: Det er 10 år siden sist jeg deltok i denne testen, men med ny antenne og gode condx så var det på tide å la høre fra seg igjen. Jeg synes at det var moro å møte såpass mange nye og at mange av veteranene fra 10 år tilbake fortsatt var med! Condx var som forventet gode og jeg synes at det gikk relativt bra, kanskje mest pga min nyopphengte loop som har overrasket meg meget positivt. Jeg håper selvsagt å kunne møte alle igjen neste år også, men i mellomtiden så har mange av oss sikkert latt høre fra seg både i Fylkestesten og Vintertesten! 

Til alle; takk for denne gang og på gjenhør !

 

LA7TIA: Valgte og kjøre testen med yaseu ft 817 da jeg ikke har tilgang til lysnett på Brandval Finnskog.

Her på hjemme-qth er støynivået for høyt (naboenes plasmaskjermer).

 

LA7VK: Var det flere som deltok i år eller var det bare forholdene som var gode? Kan ikke huske å ha kjørt så mange stasjoner tidligere.

 

LA8G: Meget bra forhold i år, litt plaget av støy på 80m siste periode.

Takk for en fin og morsom test og vi høres igjen neste år!

 

LA8UJA: Det var både og med forholdene, best på 40m.  Fikk dessverre ikke anledning til å kjøre 2.periode på søndag.

Utstyr TS-140S og longwire ant

 

 

LA8XU: En bra test, men noe mye qrm i siste periode.

 

LA9BM

Etter en halv time per bånd er de fleste stasjonene kjørt. Med 2 timer perioder, får alle tid nok til å kjøre omtrent like mange stasjoner. For å skille operatørene mer fra hverandre, foreslår jeg 4 - 5 perioder à 1 time. Da blir det omtrent en halv time per bånd per periode.

 

LA9DFA: Artig og være tilbake i Telefonitesten etter snart 20 års fravær. Periode 1 bydde på gode forhold på både 80 og 40 for min del. Periode 2 ga meg litt utfordring på 40 meter da jeg kjørte med en kvart bølge vertikal på dette dette båndet, beregnet på DX. Den gikk godt langt nordover, men på korte distansre så var denne ikke optimal. Må gjøre noe med dette før neste nasjonale test. På 80 kjørte jeg med en dipol, og denne gjorde jobben sin til tross for at den er avstemt på Cw delen av båndet. Brukte den innebygde tuneren i min IC-756PROII og dette fungerte helt fint. Periode 3 ble ikke så god som forventet, og til tider var det lange perioder uten et eneste svar på mitt CQ. Men dette var utrolig moro og frister til gjentagelse. Mange nye signaturer og høre og det er jo kjempeartig.

 

LA9GY: Hengte opp en windom i trærne i østenden av rullebanen til Trondheim lufthavn Værnes. Men noe var utrolig galt. Jeg hørte mange, men ingen hørte meg. Fikk til slutt QSO med LA2T og LA8G i Trondheim (30 km vest for mitt QTH).

2. periode gikk dukken pga jobbing, men i 3. periode var jeg på plass med dipol utlånt fra LA1K. I det dipolen skulle opp, fant jeg en grusom feil i antennekontakten. Manglet loddebolt, men husholdnings-tape fra nærmeste bonde ble redningen.

 

LB1OF: Måtte dessverre bryte av testen på et meget tidlig tidspunkt.

poengberegning for egen del er ikke interessant, men de få jeg kjørte har fortjent å få godkjent sine poeng. 

 

LB6YD: Mye å høre, men slitsomt med QRP og moderat antenne.

 

LB9RE: Jeg var på hytta på Averøya (JP32RX) og kjørte fra UX-land med windomer for 160m+ og 80m+ og PA. Trådantenner er omtrent det eneste som står over en vinter der selv om hytta på langt nær er på det mest værutsatte stedet. Det var fine forhold hele tiden og flere var med i testen enn tidligere for min del. Kjørte lett alle stasjoner mellom PX og ZZ, kanskje med unntak av noen QRP. Det kunne gjerne vært med flere Y og Z stasjoner, fine multer.

 

 

 

 

Hits: 1146