NRRL Telefonitest regler

Published: Saturday, 30 July 2016

Regler for NRRL Telefonitest (Nye regler 2020)

1. Formål.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi

trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske

radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL.

 

Read more: NRRL Telefonitest regler