NRRL Telefontest 2020- Multi Op og covid-19

Published: Thursday, 12 November 2020

Multi Op og covid-19

Det er tillatt å bruke mer enn et QTH i årets Telefonittest.

 

F.eks 1 stasjon på 80 og 40 på forskjellige QTHer, Merk antall QTH i loggen. 

 

Hvis man bruker 1 QTH så pass på egne headset og bra smittevern.

 

Hits: 574