Papirlogg i fylkestesten

Published: Monday, 11 January 2021

Papirlogg i fylkestesten

Read more: Papirlogg i fylkestesten

NRRL Fylkestest Rules

Published: Saturday, 13 January 2018

NRRL Fylkestest  a Norwegian Contest, kept the weekend of January 15-16th of january 2022

Read more: NRRL Fylkestest Rules

NRRL Fylkestest regler

Published: Saturday, 30 July 2016

Fylkestest regler

Read more: NRRL Fylkestest regler