NRRL National Fieldday

Published: Sunday, 31 July 2016

24 hours Mixed mode CW/SSB/DIGITAL Fieldday as WRTC style.


Årets store utendørsbegivenhet Nasjonal field day finner sted helgen 3 - 4 september 2016 , næmere bestemt fra kl. 1300 UTC lørdag til kl. 1300 UTC søndagFormålet med field-day aktiviteten er å fremme rekruttering av nye radioamatører og medlemmer til NRRL, samt å styrke samarbeidet mellom norske og nordiske radioamatører. Field day gir radioamtørene trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nettet, og med midlertidig oppsatte antenner.

For mange grupper har field day også blitt en god og viktig tradisjon, hvor medlemmene bidrar med stor entusiasme, evne til improvisasjon og radiokjøring. Field day aktiviteten er også et sted hvor sosiale bånd knyttes og hvor samhold og godt kameratskap dyrkes.
Som radioamatører har vi et utrolig stort spekter av aktiviteter vi kan delta i. Enten du liker kortbølge, VHF, elektronikk, data eller sport kan field day gi inspirasjon og glede. 
På Field day kan alle delta og dermed bidra til at gruppen sanker poeng, nesten uansett hvilket interesseområde man for tiden er opptatt av innen vår hobby.
NFD er en aktivitetsdag som går ut på å sette opp og operere en stasjon uavhengig av faste strukturer og det offentlige el-nett. Det er også en konkurranse i HF, VHF+, rekruttering og PR.
NRRL kårer en vinner i tre forskjellige klasser.

Oppsett for loggprogrammene N1MM + og N1MM Classic finner du her: 

DX-LOG her
http://www.dxlog.net/
Guide her
http://nrrlcontest.no/index.php/software/dx-log/guide 

N1MM + Plus Logger:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php 

NRRL guide oppsett PDF her
http://nrrlcontest.no/index.php/software/n1mm-logger/guide 

Regler for 2016 kommer her!! nye regler ! 

Nytt av året er at man må levere inn loggene digitalt som ADIF og Cabrillio. Vi anbefaler å bruke N1MM+ med NRRLNFD som oppsett.

NRAU NAC Open går også nesten samtidig med NRRL Fieldday på 144 Mhz og contest modul er VHFNAC i N1MM logger.

Denne starter 1400 UTC til 1400 UTC

Regler her 
http://www.qsl.net/la1kka/vhf/rules/nrau-contest-rules.htm

Hits: 1603