Loggsjekking

Published: Sunday, 31 July 2016

NRRL bruker W3KM sitt loggsjekkingsprogram Cabrillo Evolator, derfor er vi 100 % avhenging av at folk sender inn cabrillo som er eksportert direkte ut ifra loggprogram.

Cabrillo v3 standarden kan du lese om her på engelsk.

Å behandle en logg som kommer fra et excel ark eller et word dokument tar cirka 1,5 time plus refomattering for å konvertere uheldige tastetrykk i en tekst fil til verifiserbar cabrillo teskt med kun SPACE som godkjent avstand mellom tegn.

Eksempel på loggsjekking

Hits: 1435