LC kallesignalserie til bruk i contest

Published: Tuesday, 16 January 2018

LC Kallesignal for contesting

Du kan nå sende inn søknad om LC-kallesignal for bruk under contester. 

Les mer om retningslinjer og prosedyrer ved tildeling av contestst-kallesignal (2X1-kallesignal). Du finner også søknadsskjema her.

Retningslinjer og prosedyrer ved tildeling av contest-kallesignal (2x1-kallesignal)

Retningslinjer

 1. Enhver radioamatør med norsk kallesignal kan søke om et eget 2x1-kallesignal.
 2. Bare ett 2x1-kallesignal tildeles pr. radioamatør.
 3. Et 2x1-kallesignal benytter prefikset LC.
 4. Et 2x1-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår, og kan fornyes. Ved tildeling av et nytt 2x1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL og NKOM. Ved fornying av et tildelt 2x1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL.
 5. Et utgått eller tilbakelevert 2x1-kallesignal vil ha en karenstid på tre år. Opprinnelig innehaver kan søke om fornying også i karenstiden.
 6. Et 2x1-kallesignal skal bare benyttes i nasjonale og internasjonale tester. Følgende regnes ikke som test: JOTA, Field Day, Lighthouse weekend. Eventuelle tvilstilfeller avgjøres av NRRL.
 7. Søknad om tildeling av et 2x1-kallesignal skal sendes til NRRL.
 8. Søkeren kan søke om inntil 5 2x1-kallesignaler i prioritert rekkefølge (alle med prefiks LC, ett tall og én bokstav).
 9. I forkant av søknaden betaler søkeren et administrasjonsgebyr til NRRL. NRRL behandler ikke søknader hvor det ikke er innbetalt administrasjonsgebyr.
 10. NRRL sender anbefaling til NKOM, som så foretar den formelle tildelingen av 2x1-kallesignalet og samtidig krever inn sitt gebyr. NKOM kan tilbakekalle tillatelsen hvis gebyr til NKOM ikke betales, eller hvis de via NRRL mottar klage på at 2x1-kallesignalet benyttes i strid med forutsetningene.
 11. NRRL vedlikeholder og publiserer en oversikt over tildelte 2x1-kallesignal med utstedelsesdato og varighet.
 12. NKOM kan tilbakekalle et 2x1-kallesignal som blir misbrukt.

Prosedyrer

Førstegangstildeling
Senere søknader
 Fornying, karenstid
Inndragning/innlevering
QSL-tjeneste

Søknadsskjema

Du kan sende inn søknad elektronisk ved å brukke dette søknadsskjemaet: Søknad om LC-kallesignal.

Hits: 1309