Høyeffekt på 160m 1850-1900 kHz i enkelte contester

Published: Wednesday, 17 February 2021

NKOM har gitt ny dispensasjon i forbindelse med contesttrafikk på 160m mellom 1850-1900 kHz

Dette gjelder gleder fra 30.8.2021

Gyldige tester å benytte 160m med høyeffekt over 1850 KHz 

 • ARRL DX contest Russian
 • 160-M Contest
 • ARRL 160 meter contest
 • Stew Perry – Topband Distance Challenge
 • CQ WW DX contest
 • CQ-MM DX Contest
 • CQ WW WPX contest
 • CQ-M International DX Contest
 • CQ WW 160 meter contest
 • HA DX CONTEST
 • IARU HF Championship
 • Yuri Gagarin International DX Contest
 • Russian DX Contest
 • CQ WW RTTYops DX Contest
 • Månedstesten
 • All Asian DX Contest
 • CWops Tests (CWT)
 • RDA Contest
 • CWops CW Open Competition
 • Japan International DX Contest
 • Russian WW Multimode Contest
 • His Majesty the king of Spain Contest
 • Holyland DX Contest

Hits: 302