CQ World-Wide DX Contest SSB

Published: Thursday, 24 October 2019

CQ World-Wide DX Contest SSB

26-27 October

 

The 2019 CQ World-Wide DX Contest

 

SSB: October 26-27      

starter lørdag 00:00:00 UTC slutter søndag 23:59:59 UTC

I. OBJEKT !!! Kontakt flest mulig LAND , CQ ZONER, samt stater og provinser i USA og Kanada.

 

Regler her PDF https://www.cqww.com/rules_no_2019.pdf 

CQ World Wide DX Contest 2019

SSB: 26. – 27. oktober CW: 23. – 24. november

Starter 00:00:00 UTC lørdag Slutter 23:59:59 UTC søndag

Frist for innsending av logg:

SSB – 2359 UTC 2. november 2018 CW – 2359 UTC 30. november 2018

I. MÅL:

For amatører i hele verden å kontakte så mange andre amatører i så mange CQ-soner og land som mulig.

II. BÅND:

Kun seks bånd: 1,8 – 3,5 – 7 – 14 – 21 og 28 MHz. Det oppfordres sterkt til å følge etablerte båndplaner.

III. KONKURRANSEMELDING:

SSB: RS-rapport pluss CQ-sonenummer for stasjonens lokasjon (f.eks. 59 05). CW: RST-rapport pluss CQ-sone (f.eks. 599 05).

IV. POENGBEREGNING:

A. Score: Sluttsummen er resultatet av totalt antall QSO-poeng multiplisert med summen av antall sone- og landmultiplikatorer. Eksempel: 1000 QSO-poeng x (30 soner + 70 land) = 1 000 x (30 + 70) = 100 000 poeng (sluttsum).

B. QSO-poeng: Stasjoner kan kontaktes én gang per bånd. QSO-poeng ar basert på lokasjonen til den stasjonen som er kjørt.

1. Kontakter mellom stasjoner på ulike kontinenter teller tre (3) poeng.

2. Kontakter mellom stasjoner på samme kontinent, men i ulike land, teller ett (1) poeng. Unntak: Kontakter mellom stasjoner i ulike land innen grensene for NordAmerika teller to (2) poeng.

3. Kontakter mellom stasjoner i samme land gir null (0) QSO-poeng, men er tillatt for å få sone- eller landmultiplikator.

C. Multiplikator: Det er to typer multiplikatorer.

1. Sone: En multiplikator på én (1) for hver ulik CQ-sone som kontaktes på hvert bånd. Soneinndeling følger standarden i reglene for CQ Worked All Zones-diplomet.

2. Land: En multiplikator på én (1) for hvert land som kontaktes på hvert bånd. Listen over DXCC-enheter, listen over multiplikatorer i Worked All Europe-konkurransen pluss IG9/IH9, og grensene mellom de ulike kontinentene er standardene som definerer landmultiplikatorene. Maritim mobil-stasjoner teller kun for sonemultiplikatorer.

Hits: 486