CQ WPX SSB 25-26 mars

Published: Tuesday, 21 March 2017

CQ WW WPX SSB contest

Den 25-26 mars er det CQ WW WPX SSB contest 

Denne contesten starter 00:00 UTC lørdag til 24:00 UTC søndag.

Regler her 

Denne contesten starter 0000 UTC Lørdag og slutter 2359 UTC Søndag

Bestenoteringer for WPX SSB finner du på:

www.contesting.no/la-highscores/cq-ww-wpx-contest/

Denne contesten har som formål å kontakte flest mulig radio amatører og prefikser som mulig i hele contest perioden på 48 timer.

«Single Operatører» kan operere 36 timer og pausen må være minst 60 minutter i en periode hvor det ikke er logget noen kontakter. Multioperatører kan kjøre 48 timer.

Remote operasjon må kun skje fra et sted hvor antenner, sender, mottaker og antenner er fysisk tilkoblet.

 

Klasser:

A.    Single Operator

A Single Operator High (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 1000W

B Single Operator Low (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 100 W

C Single Operator QRP (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 5 W

 

B.    Single Operator Assited: [DXcluster og skimmer o.l. er tillatt]

A Single Operator ASSISTED High (All band / Single Band). Effekt: 1000 W

B Single Operator ASSISTED Low (All band / Single Band). Effekt: 100 W

 

C.    Single Operator Overlay Categories: [ Spesial klasser]

A Tribander/Single Element(TB-WIRES): Har kun lov til å benytte (1) Trebåndsbeam med enkel coax fra transceiver til antenna for 10,15 og 20. Kun enkle et elements antenner for 40, 80 og 160m

B Rookie (Rookie): For å operere i denne klassen så må du maks hatt lisens i 3 år eller mindre  ut ifra datoen på contesten.

D.    Multi-Operator Categories:[All Band, High Power] Mer enn en person kan bidra til sluttresultatet i testen.

A Single-Transmitter (MULTI-ONE): Kun et signal er tillatt på lufta. Maks 10 båndskift per klokketime(00 til 59 minutter). For eksempel, et båndbytte fra 20m til 40m og tilbake til 20m teller som 2 båndbytter. En nummerserie for hele loggen.

 

B TWO-Transmitter (MULTI-TWO): Maks to signaler på lufta er tillatt uansett på forskjellige bånd. Hver sender kan kontakte enhver stasjon. En stasjon kan kontaktes en gang per bånd uansett hvilken sender som benyttes. Loggen må indikere hvilken sender som logger hvilken QSO. Hver sender kan benytte maks 8 båndbytter per klokketime(00 til 59 minutter). For eksempel, et båndbytte fra 20m til 40m og tilbake til 20m teller som 2 båndbytter. Benytt en separat nummerserie for hvert bånd.

 

C Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Ingen begrensning i antall sendere, men kun et signal på lufta per bånd er tillatt. Bruk egen nummerserie for hvert bånd.

 

Rapport: RST + løpende nummerserie. 001 for den første kontakten.

 

QSO poeng:

A) Kontakter mellom stasjoner på forskjellige kontinent på 28,21 og 14 Mhz teller 3 poeng og 7,3.5 og 1.8 MHz teller 6 poeng.

B) Kontakter mellom stasjoner på samme kontinent, men forskjellige land er verdt 1 poeng på 28,21 og 14 MHz og 2 poeng på 7, 3.5 og 1.8 MHz.

C) Kontakter mellom samme land er verdt 1 poeng uansett bånd

 

Prefiks Multipliers: Et hvert prefiks er teller en gang uansett bånd. Et Prefiks kjørt teller som multiplier. Ett prefiks er LA0-LA9,LB0-LB9 og LN1-9.

 

 

Send cabrillo logger til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 31 mars 2017

 

CQ WW WPX SSB Rekorder Norge

CQ WPX Contest Score Records for Norway

 

Category Call Year Score WPX

Multi-Operator
   
Multi-Multi LN1K 2014 3,866,100 980
Multi-Two LN5O 2011 4,273,220 917
Multi-One High LN9Z 2010 7,687,806 1,106
Multi-One Low no entry      

Single Operator - High Power
   
High ALL LA8W (LA8SDA) 2000 8,304,840 1,020
High 10M LA9HW 1991 1,960,880 508
High 15M LA9HW 2000 3,358,578 786
High 20M LA9HW 1998 2,695,982 734
High 40M LA9HW 2002 2,157,680 560
High 80M LN9Z (LA5KO) 2007 1,642,336 544
High 160M LN3Z (LA6YEA) 2006 110,955 195

Single Operator - Low Power
   
Low ALL LN7TTT (LA5LJA) 2014 1,400,320 640
Low 10M LA3S 2014 1,384,368 573
Low 15M LA4GIA 2000 361,515 313
Low 20M LA4GIA 1997 106,575 175
Low 40M LI3HQ (LA9BM) 2014 404,064 368
Low 80M LA5KO 2006 265,768 278
Low 160M LN9Z (LA9HW) 2006 90,998 173

Single Operator - QRP
   
QRP ALL LA1DSA 2014 182,925 271
QRP 10M LA9ZV 1979 82,665 167
QRP 15M LA5FBA 1995 40,171 139
QRP 20M LA9BM 2009 90,055 217
QRP 40M LA5FBA 2016 46,992 132
QRP 80M LA9BM 2013 20,370 97
QRP 160M no entry      

Single Operator Assisted - High
   
High ALL LN3Z (LA3BO) 2011 7,713,944 1,112
High 10M LB6KC 2015 34,317 123
High 15M LA7GNA 2014 915,676 538
High 20M LB6KC 2014 856,205 595
High 40M LN9Z (LA5KO) 2013 1,492,920 572
High 80M LA2XPA 2011 162,214 221
High 160M no entry      

Single Operator Assisted - Low
   
Low ALL LA9TY 2012 387,933 377
Low 10M LA3BPA 2013 4,477 37
Low 15M LA3BPA 2016 74,889 157
Low 20M LA8NRA 2010 32,568 138
Low 40M LB3RE 2015 7,946 58
Low 80M no entry      
Low 160M LA9RY 2015 280 14

Single Operator Assisted - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M LA7GIA 2014 13,254 94
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry    
       
WPX (Prefix) Records for Norway      
Call Year   Pfx
LN3Z 2011   1,112

 

CQ WPX Contest Score Records for Svalbard

SSB (1975 - 2016)  
Category Call Year Score WPX

Multi-Operator
   
Multi-Multi no entry      
Multi-Two no entry      
Multi-One High JW8G 2000 1,926,848 616
Multi-One Low no entry      

Single Operator - High Power
   
High ALL JW0P (SP2BHZ) 1982 272,195 245
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M JW/DF6JC 1995 1,811,326 586
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator - Low Power
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry      

Single Operator Assisted - High
   
High ALL JW7QIA 2013 67,650 150
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M no entry      
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator Assisted - Low
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator Assisted - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry

 

CQ WPX Contest Score Records for Bear Island

SSB (1975 - 2016)  
Category Call Year Score WPX

Multi-Operator
   
Multi-Multi no entry      
Multi-Two no entry      
Multi-One High no entry      
Multi-One Low no entry      

Single Operator - High Power
   
High ALL JW5VAA 1983 684 18
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M JW1UW 1983 550 11
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator - Low Power
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry      

Single Operator Assisted - High
   
High ALL no entry      
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M no entry      
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator Assisted - Low
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator Assisted - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry    

 

CQ WPX Contest Score Records for Jan Mayen

SSB (1975 - 2016)  
Category Call Year Score WPX

Multi-Operator
   
Multi-Multi no entry      
Multi-Two no entry      
Multi-One High no entry      
Multi-One Low no entry      

Single Operator - High Power
   
High ALL JX5VAA 1982 37,204 131
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M no entry      
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator - Low Power
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry      

Single Operator Assisted - High
   
High ALL no entry      
High 10M no entry      
High 15M no entry      
High 20M no entry      
High 40M no entry      
High 80M no entry      
High 160M no entry      

Single Operator Assisted - Low
   
Low ALL no entry      
Low 10M no entry      
Low 15M no entry      
Low 20M no entry      
Low 40M no entry      
Low 80M no entry      
Low 160M no entry      

Single Operator Assisted - QRP
   
QRP ALL no entry      
QRP 10M no entry      
QRP 15M no entry      
QRP 20M no entry      
QRP 40M no entry      
QRP 80M no entry      
QRP 160M no entry    
Hits: 1756