CQ WPX SSB

Published: Monday, 06 February 2017

CQ WPX SSB 

Denne contesten starter 0000 UTC Lørdag og slutter 2359 UTC Søndag. Kjør flest mulig prefiks i løpet 36 timer som Single Op eller 48 timer som Multi op

Bestenoteringer for WPX SSB finner du på:

www.contesting.no/la-highscores/cq-ww-wpx-contest/

Denne contesten har som formål å kontakte flest mulig radio amatører og prefikser som mulig i hele contest perioden på 48 timer.

«Single Operatører» kan operere 36 timer og pausen må være minst 60 minutter i en periode hvor det ikke er logget noen kontakter. Multioperatører kan kjøre 48 timer.

Remote operasjon må kun skje fra et sted hvor antenner, sender, mottaker og antenner er fysisk tilkoblet.

 

Klasser:

A.    Single Operator

A Single Operator High (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 1000W

B Single Operator Low (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 100 W

C Single Operator QRP (All band / Single Band). DXcluster/skimmer er forbudt. Effekt: 5 W

 

B.    Single Operator Assited: [DXcluster og skimmer o.l. er tillatt]

A Single Operator ASSISTED High (All band / Single Band). Effekt: 1000 W

B Single Operator ASSISTED Low (All band / Single Band). Effekt: 100 W

 

C.    Single Operator Overlay Categories: [ Spesial klasser]

A Tribander/Single Element(TB-WIRES): Har kun lov til å benytte (1) Trebåndsbeam med enkel coax fra transceiver til antenna for 10,15 og 20. Kun enkle et elements antenner for 40, 80 og 160m

B Rookie (Rookie): For å operere i denne klassen så må du maks hatt lisens i 3 år eller mindre  ut ifra datoen på contesten.

D.    Multi-Operator Categories:[All Band, High Power] Mer enn en person kan bidra til sluttresultatet i testen.

A Single-Transmitter (MULTI-ONE): Kun et signal er tillatt på lufta. Maks 10 båndskift per klokketime(00 til 59 minutter). For eksempel, et båndbytte fra 20m til 40m og tilbake til 20m teller som 2 båndbytter. En nummerserie for hele loggen.

 

B TWO-Transmitter (MULTI-TWO): Maks to signaler på lufta er tillatt uansett på forskjellige bånd. Hver sender kan kontakte enhver stasjon. En stasjon kan kontaktes en gang per bånd uansett hvilken sender som benyttes. Loggen må indikere hvilken sender som logger hvilken QSO. Hver sender kan benytte maks 8 båndbytter per klokketime(00 til 59 minutter). For eksempel, et båndbytte fra 20m til 40m og tilbake til 20m teller som 2 båndbytter. Benytt en separat nummerserie for hvert bånd.

 

C Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Ingen begrensning i antall sendere, men kun et signal på lufta per bånd er tillatt. Bruk egen nummerserie for hvert bånd.

 

Rapport: RST + løpende nummerserie. 001 for den første kontakten.

 

QSO poeng:

A Kontakter mellom stasjoner på forskjellige kontinent på 28,21 og 14 Mhz teller 3 poeng og 7,3.5 og 1.8 MHz teller 6 poeng.

B Kontakter mellom stasjoner på samme kontinent, men forskjellige land er verdt 1 poeng på 28,21 og 14 MHz og 2 poeng på 7, 3.5 og 1.8 MHz.

C Kontakt mellom samme land er verdt 1 poeng uansett bånd

 

 

Prefiks Multipliers: Et hvert prefiks er teller en gang uansett bånd. Et Prefiks kjørt teller som multiplier. Ett prefiks er LA0-LA9,LB0-LB9 og LN1-9.

Hits: 1327