Loggsjekking i WW contester

Published: Saturday, 30 July 2016

CQ WW Komitéen med nye grep mot juks!

I det siste året har det blitt enorm fokus fra IARU HF kommitéen og CQ WW Contest kommitéen på en rekke regelbrudd av contestreglementene og ikke minst illegal operasjon utenfor radioamatør båndene.

Kommitéen jobber i mange timer med å sømfare loggene, lytte til SDR opptak og følge opp på kommentarer fra contest samfunnet.

Faktorer som kan føre til diskvalifikasjon:

ü   SDR opptak foregår av 6 datamaskin/mottakere som tar opp alle bånd fra 6 forskjellige QTHer rundt omkring i verden. Dette verifiserer autentiske kontakter, rapporter, opptak av båndbredde utover 2700 KHz, splatter, 2 signaler samtidig, ulovlig båndskift, falske kontakter osv... Signalstyrke kan også avsløre effektbruk.... særlig i low power klasse!

ü  Reverse Network Beacon, er personlige SDR mottakere i nettverk rundt omrking i verden koblet inn på en server via internett. Disse måler utsendt signal iht lokalt signal-støy-forhold på CW og RTTY, men kan gi indikasjon om en stasjon kjører 1000 watt i low power klassen!

 Her kan man rett og slett bli avslørt med ett tastetrykk! Ved å sammenlignes med stasjoner i nærheten! Et CQ eller lignende er nok!

ü  Bruk av DX Cluster uten å oppgi Assisted, avsløres av SDR båndopptak eller såkalte krysssjekking mot DX-cluster eller logger til de som kjører Assisted...

ü  Self spotting på DX-Cluster

ü  Operasjon utenfor båndplan, både nasjonal og IARU Region 1 båndplan!

Her glemmer noen tid og sted, men på USB er øverste frekvens på VFOen 14347.5 KHz, 21447.5 KHz.

I Norge gjelder 1000 watt kun opp til 1900 KHz på 160m.

Her opererte flere over 7200 KHz på SSB i CQ WW SSB! En lang list over stasjoner som gikk langt over båndplanen.

Kommitén skrev følgende:

«Vi så en økning i stasjoner fra IARU Region 1 som anropte og kontaktet stasjoner over 7200 KHz. Med bruk av SDR opptak ( ikke frekvensene i loggen), så verifiserte man over 100 stasjoner som kjører utenfor radioamatør båndet. Mange er trolig resultat av å klikke på DX-Cluster spottene eller så enkel som følge av regelbrudd. Vi har besluttet å gi ut advarsler til stasjoner med 2 eller flere hendelser i første omgang. I tillegg til advarsel, så ble alle kontakter over 7200 KHz fjernet fra kontaktene. Neste år vil vi ta enda mer aggresive grep hvis dette fenomenet fortsetter»

 

 

Man kan lese mer om dette her http://cqww.com/blog/cq-ww-ssb-2014-disqualifications-and-warnings/

Hits: 1475