Morse Runner simulator i DX LOG

Published: Wednesday, 15 February 2017

Morse trening simulator. Morse Runner er integrert i DXLog.net og kjøres usynlig. Alle DXLog.net funksjoner virker som vanlig, inkludert forskjellige scenarioer og lyd switching. For nybegynnere kan man kjøre en radio SO1R. SO2R med 2 VFO er for viderekommende.

Read more: Morse Runner simulator i DX LOG

CW Contest / Pileup Simulator

Published: Sunday, 30 October 2016

A few logging softwares now provide real cw or ssb contest simulation, or you can use such as pileup simulation software as standalone.

Noen logg programmer kan nå tilby cw eller ssb contest simulering, eller du kan bruke pileup simulering som eget programvare.

Read more: CW Contest / Pileup Simulator