Multi single

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi-single // Multi One

Multi-single består primært av en hovedsender "RUN" med flere operatører.

Eller:

  • Hovedstasjonen kjører RUN
  • Mult-Radio, som enkelt seg av å samle multiplayere på andre bånd
  • Multi-radio kan i enkelte contester plukke andre multiplayere på et annet bånd hvert 10'ende minutt etter forrige QSO på et bånd
  • Multi-radio kan i enkelte scenarioer kjøre så mange multiplayere på et bånd som den klarer innenfor 10 minutter f.eks. 20 meter, etter 10 minutter så kan neste bånd 10m låses i nye 10 minutter.
  • Multi-Single stasjoner kan ha flere multi-radioer, men da er det TX låsing på disse hvor de plukker kanskje flere Mult spredd utover båndet.
  • Noen Multi-single har såkalt "INBAND" QSO, hvor de blokkerer TX av hovedstasjonen "RUN", og plukker QSO/Mults i mens denne lytter på motstasjonen.
  • Avanserte MS stasjoner, har TO RUN stasjoner på et bånd, som har TX låsing, samt at disse f.eks plukker stasjoner to steder på samme bånd.

 

Hits: 720